Skip to content

Privacyverklaring

Pilatesstudio Marijke van Wagenberg hecht waarde aan de privacy van haar cursisten en de gebruikers van de website. Daarom gaan wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt. Op de website maken wij geen gebruik van Cookies.

Persoonsgegevens
Pilatesstudio Marijke van Wagenberg gebruikt alleen de persoonsgegevens door jou welke zijn verstrekt via het aanmeldingsformulier of e-mail.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om:
– Een contract met jou te sluiten;
– In contact met jou te treden via de telefoon (ook Whatsapp), je te kunnen mailen of om je een poststuk te sturen.
– Voor de ledenadministratie/aanwezigheidslijsten. Hiervoor wordt alleen je naam op een formulier geplaatst.
– De betaling van de lessen worden door jou overgemaakt naar de ING-bank. De privélessen en introductielessen kunnen contant betaald worden. De verwerking geschiedt geheel in eigen beheer en op de computer van de eigenaar van Pilatesstudio Marijke van Wagenberg.

Bijzondere Persoonsgegevens
Gegevens die je aan Pilates Studio Marijke van Wagenberg verstrekt over blessures , ziekten en lichamelijke klachten dienen uitsluitend ter informatie van de docent, zodat er tijdens de les rekening kan worden gehouden en de oefeningen op een verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld en genoteerd op het aanmeldingsformulier, agenda en pilatesschrift, dat in een afgesloten kast bewaard wordt.

Delen persoonsgegevens met derden
Pilatesstudio Marijke van Wagenberg deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Jouw gegevens zijn inzichtelijk voor : a. de boekhouder, b. de ING bank, c. de Nederlandse Belastingdienst. Voor het faciliteren van het e-mail-verkeer maken wij gebruik van de service van een provider waarmee tevens een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Verder worden jouw gegevens met niemand gedeeld.

Bewaartermijn van jouw gegevens
Aan het einde van het seizoen (midden Juli) eindigt jouw inschrijving. Op dat moment wordt de ledenadministratie bijgewerkt. Wanneer je je niet opnieuw inschrijft, worden jouw persoonsdata uit de genoemde systemen verwijderd. Het inschrijfformulier en de transactiedata blijven volgens de administratie/bewaarplicht van de Belastingdienst nog zeven jaar bewaard. Dit geschiedt in een afgesloten kast. Na zeven jaar worden ook deze data vernietigd (versnipperd).

Recht op wijziging of verwijdering gegevens
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Ook kun je vragen om je gegevens te laten verwijderen. (uitgezonderd gegevens die vallen onder de wettelijke bewaarplicht en/of voor inschrijving strikt noodzakelijke gegevens) Hiervoor volstaat een korte mail met het verzoek hierom.

Vragen en feedback
Voor vragen, feedback, of het wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met mij opnemen:
Pilates studio Marijke van Wagenberg
Loeffstraat 107
5142EP WAALWIJK
06-23369817
Marijke@pilates-nederland.nl